• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Інформація для учнів

ПРАВА
ТА ОБО'ВЯЗКИ УЧНІВ


Учні мають право:
- на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною
та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;
- на доступ до інформації з усіх галузей знань;
- брати участь у різних видах науково-практичної діяльності: конференціях, олімпіадах, виставках,
конкурсах тощо;
- брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного
процесу, дозвілля учнів (вихованців);
- брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах
за інтересами тощо;
- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують
права або принижують їх честь, гідність;
- на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;
- на відпочинок під час перерв, в неділю, святкові та канікулярні дні.
Учні зобов’язані:
- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати
загальнокультурний рівень;
- дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;
- бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
- дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені
чинним законодавством;
- дотримуватися правил особистої гігієни;
- піклуватися про своє здоров’я і безпеку свого життя і однокласників;
- дотримуватись чистоти і порядку в приміщенні та на території закладу;
- діяти на благо навчального закладу, піклуватися про честь і авторитет установи;
- дотримуватись правил співдружності (поважати погляди та переконання інших
людей, поважати жінок, дівчат, працівників навчального закладу, піклуватись про
батьків, допомагати їм у веденні домашнього господарства);
- дотримуватися ділового стилю одягу;
- займатись самообслуговуванням, брати участь у суспільно-корисній праці з урахуванням
віку, статі, фізичних можливостей, нормативів та вимог гігієни.
Учням забороняється:
- допускати прояви грубості, вульгарності;
- палити у приміщеннях і на території навчального закладу;
- використовувати петарди;
- вживати алкогольні вироби, наркотичні та токсичні речовини;
- псувати державне, громадське та особисте майно.
Заохочення і покарання учнів:
Учні, які відзначилися у навчанні, праці заохочуються подякою з занесенням
до особової справи, Похвальним листом „За відмінні успіхи у навчанні”, Похвальною
грамотою „За особливі успіхи у вивченні окремих предметів”, цінними подарунками,
туристичними путівками тощо.
По закінченні школи учні, які мають високий рівень навчальних досягнень, нагороджуються
Похвальними грамотами, золотими і срібними медалями.
За рішенням виконкому для учнів, які мають високий рівень навчальних досягнень,
та переможців олімпіад встановлюються учнівські стипендії.
У випадку порушення норм і правил поведінки, псування шкільного майна, навчального
обладнання, не виконання внутрішнього розпорядку школи до учнів можуть застосовуватися
такі міри дисциплінарного покарання:
- зауваження вчителя;
- зауваження чи догана директора школи;
- догана директора школи у присутності всіх учнів;
- направлення подання щодо порушника до підрозділу кримінальної міліції у справах
неповнолітніх для вирішення питання про притягнення батьків (осіб, що їх замінюють) до
адміністративної відповідальності та взяття на профілактичний облік у встановленому
Законодавством порядку;
- клопотання про позбавлення учня статусу школяра, виключення зі школи.
Рішення про позбавлення статусу школяра приймається на загальних зборах колективу
з урахуванням думки органів учнівського самоврядування, громадської думки та погодження
із відділом у справах сім’ї та молоді.
Учні, які порушили адміністративне право або вчинили злочин, за поданням правових органів
ставляться на облік, як правопорушники, а в разі притягнення до кримінальної
відповідальності – виключаються зі школи.
За нанесення умисних матеріальних збитків майну чи обладнанню учнями субсидарну матеріальну
відповідальність несуть батьки або особи, які їх замінюють.

Кiлькiсть переглядiв: 375

Коментарi